GIÓ QUẠNH ĐÊM HÈ
_________________________________
"Bỏ anh em đọc thơ người
Trách ai phai lạt nụ cười luyến thương"
Cuối mùa em cũng ra đi
Đâu còn lưu luyến những khi chiều về

Phải chăng ai đã bội thề
Mà nghe gió quạnh đêm hè thở than

Rù rì từng tiếng kêu van
Mưa rơi lá đổ hoang tan tượng hình

Duyên kia phận nọ đôi mình
Còn chăng hay đã cuộc tình nhạt phai ...


tamtien


*